תשלום תרומה מקוון | פריזה ERP/CRM - גרסה 5.0 -
התרומה מוכרת לצורך זיכוי במס בישראל על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
עמותה רשומה מס 580128593.