תשלום תרומה מקוון | פריזה ERP/CRM - גרסה 5.0 -
The donation is tax exempt in Israel as per Income Tax Ordinance (section 46). organization number: 580128593.

פריזה מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ